Referanser

"Idrettsbarnehage"

Idrettsbarnehage bestod av 14 separate aksjeselskap med en egen bygningsmasse på 16.000 kvm og over 350 ansatte. Vi arbeidet med både etablering av bygg og driftsfase. Bølgen økonomipartner bistod med en komplett leveranse av alle regnskapsmessige tjenester. Herunder byggeregnskap, årsregnskap, konsernregnskap, lønn og fakturering. Det ble også avlagt løpende kostandsrapporter. Undertegnede fikk gleden av å motta dette fra Bølgen og tjenestene ble alltid levert til avtalt tid og var av særs høy kvalitet. Arbeidet bidro sterkt til videre planlegging og var et meget godt styringsverktøy. Vi opplevde en meget høy servicegrad og høy grad av kvalitet på arbeidet. Bølgen var også en meget god samtalepartner under komplekse finansielle problemstillinger og jeg opplever miljøet som særs kunnskapsrikt!

Thomas Skorpen, tidligere daglig leder og eier.

I forbindelse med min jobb som økonomidirektør valgte jeg Bølgen Økonomipartner som leverandør av regnskapstjenester for Idrettsbarnehage AS med datterselskap, samlet 13 selskaper med en omsetning på over 200 millioner kroner per år.

Leveransene fra Bølgen var preget av presisjon, høy kvalitet og alltid levert til avtalt tid. Det var godt å oppleve en regnskapsfører som tar kvalitet på alvor og som leverer med en kvalitet utover forventet. Jeg kan gi Bølgen en sterk anbefaling.

Bjørn Petter Bjørgo, tidligere økonomidirektør i Idrettsbarnehage konsernet.

"Epinova"

Etter 4 års drift var vi på jakt etter en profesjonell regnskapsfører med de samme leveregler som vi har; Kvalitet, leveransekapasitet og forretningsforståelse.
Samarbeidet med Bølgen Økonomipartner har vært strålende fra dag en. Vi fryktet overgangen, men den gikk helt smertefritt. Nå har vi vært kunde i et år og opplever en partner som bistår med råd og god oppfølging.

"Novanet"

Bølgen Økonomipartner representerer det jeg forventer av en samarbeidspartner; integritet, kvalitet i leveranse,
rådgivende, tilgjengelig og profesjonell.

"Bodø Forsikringssenter"

Bølgen Økonomipartner har vært vår samarbeidspartner nå i 6 år. Dette har vært 6 gode år! Vi har satt ut det hele og fulle regnskapet til dem i tillegg til at vi bruker dem som rådgivere på alt fra eventuelle investeringer til lovgivning.

Vi er svært tilfreds med jobben de utfører og deres kompetansenivå er imponerende innenfor et svært bredt område.

Vi kan trygt anbefale Bølgen Økonomipartner på det sterkeste til andre som ønsker å sette ut regnskapet!

"Vardia Norge"

I 2006 sluttet jeg i jobben i et av Norges største forsikringsselskap og kjøpte et salg og service selskap på Hamar. Mye har skjedd siden den gang, og i løpet av 7 år har vi i samarbeid med Bølgen Økonomipartner AS stiftet 15 aksjeselskaper. For våre selskaper har det vært helt avgjørende å ha med seg gode støttespillere, og ikke minst innenfor regnskap og administrasjon.

Vi har brukt Bølgen på et bredt spekter av tjenester, og jeg har satt pris på at de også tør å ta del i problemstillinger som ligger utenfor deres kjernekompetanse, som f.eks problemstillinger rundt HR, strategiske valg knyttet til aksjer, og verdsettelser ved transaksjoner. For meg har det betydd mye å kunne ha en administrative støttespiller for å kunne fokusere på vekst, konseptutvikling og strategi.

"Mjær FUS Barnehage AS"

Mjær FUS barnehage har brukt Bølgen Økonomiparter siden barnehagen startet opp
i august 2008.

Jeg opplever Bølgen som en god og ryddig samarbeidspartner. Spesielt vil jeg fremheve de ansattes evne til å ta i mot mine henvendelser på en hyggelig måte.
Uansett hva jeg har hatt spørsmål om, det være seg lønn, foreldrebetaling eller regnskap, har jeg blitt møtt positivt, og fått svar på mine spørsmål.
Slik service er viktig i en hektisk hverdag hvor man ikke alltid som daglig leder har tid til å lete etter svarene i lov- og regelverk selv.

Alle rapporter har kommet til meg i rett tid, og jeg har ved et par anledninger fått dem tidligere enn vanlig fordi jeg har spurt om det.

Jeg har ingen problemer med å anbefale Bølgen som økonomiselskap.

Ytre Enebakk 29.november 2012.

"Validus Engineering"

Bølgen Økonomipartner AS hjälpte oss med att etablera firman i Norge 2007 och har sedan dess biståt oss med alla tjänster för att sköta ekonomin, bla. löner, fakturering och betalningar. Vi ställer höga krav på ekonomisk uppföljning och får rapporter varje månad som ger oss stort stöd i den dagliga driften av företaget. Kompetensen, professoinalismen och serviceandan hos Bølgen Økonomipartner AS är hög och vi känner oss trygga i vårt sammarbete Bølgen Økonomipartner AS. Under alla år har Bølgen Økonomipartner AS tidigt på året tagit fram bokslut som varit klanderfria.

"Bora frisør"

Høsten 2011 fikk jeg ett brev fra min daværende regnskapsfører om at jeg ikke var ønsket som kunde lenger fordi min bedrift var for liten for dem.

Da begynte letingen etter en ny regnskapsfører.
En av mine kriterier var å ha ett regnskapskontor med beliggenhet i nærområdet og begynte søket i bydel Nordstrand.

Etter ett meget hyggelig møte bestemte jeg meg for å prøve Bølgen Økonomipartner.
Nå, 10 måneder etter at vi inngikk kontrakt, er jeg fortsatt veldig fornøyd.
Grunnen til dette er at de ligger i nærmiljøet, er veldig behjelpelige med utfordringer som dukker opp og trenger å bli løst veldig raskt, de forstår min drift og er flinke til å veilede slik at vi holder oss innenfor lover og regler.

De jobber veldig effektivt og leverer ferdige regnskap så fort de har mottatt bilagene fra meg. Effektiv jobbing gir også utslag i prisen - den er ikke avskrekkende høy tatt i betraktning antall bilag.

Jeg kan derfor anbefale dette firma på det sterkeste til alle de som vurderer å bytte eller begynne med nytt regnskapsfirma.

Agnes Kvarsvik, Daglig leder Bora frisør A/S