Remi Henriksen

Autorisert regnskapsfører
MBA Revisjon, regnskap og skatt, NHH Siviløkonom, BI
2005 - Bølgen Økonomipartner AS
1999 - 2005 Arthur Andersen/Ernst & Young

Remi har vært innom en rekke bransjer siden oppstart i 2005, men fått betydelig erfaring med barnehagebransjen gjennom et 6 års samarbeid med FUS kjeden hvor han hadde ansvar for regnskapsføring for 20 av kjedens større barnehager. Remi har også i 3 år hatt ansvar for alt av regnskap til barnehage konsernet Idrettsbarnehage. Denne erfaringen har gitt inngående kunnskap innfor offentlig tilskudd, momskompensasjonsordningen, byggeregnskaper, byggelån, husbanklån, avtalegiro, inkassorutiner og BASIL rapportering.

Remi har også over 10 års erfaring med regnskap for næringsbygg med forholdsmessig fradrag for MVA, avregning felleskostnader, og fakturering med hjelp av «abonnementsmoduler». Har også betydelig erfaring med å skille mellom påkostning eller vedlikehold, og MVA lovens justeringsregler. Remi har alltid jobbet med prosjektregnskaper. I Artur Andersen/EY jobbet han med kundene Mesta og Kongsberg Gruppen så ga nyttig erfaring fra Norges største prosjekter innen bro, tunell og vei anlegg, og utviklingsprosjekter innen våpen og romfartsteknologi. Kunnskapen har blitt

videreført til små og mellomstore bygg entreprenører hvor prosjektene periodiseres etter løpende avregnings metode. Å jobbe med entreprenører har også gitt kunnskap om uttaksmerverdiavgift, ansettelse av utenlandske arbeidere og yrkesbil beskatning. Med over 10 års erfaring med forsikringsagenter har Remi fått erfaring med provisjonslønnede innenfor ulike arbeidsgiveravgiftssoner. I de senere år også erfaring med beregning av AGA for sektorunntatte virksomheter og finansskatt. Dette også blandet med MVA pliktig virksomhet innenfor de samme virksomhetene.